پسرک.... - 1391-02-01 21:47:00
گذشته!!!! یاد اوری - 1391-01-25 13:02:00
از دست این دخترا ! ! ! ! - 1391-01-07 16:51:00
سال نو مبارک - 1391-01-03 23:24:00
خداحافظ - 1390-12-27 10:20:00
با مزه! ! ! ! - 1390-12-25 15:28:00
زن.... - 1390-12-24 16:08:00
.... - 1390-12-18 11:15:00
سکوت بی صدا نیست ! ! ! - 1390-12-09 23:05:00
مرد و مظلوم یا اب زیر کاه؟؟؟/ - 1390-12-04 19:00:00
چه زود دیر می شود - 1390-12-02 11:37:00
طنز دانشجویی - 1390-11-23 23:07:00
بی دلیل ولی اموزنده - 1390-11-22 16:52:00
با 1 شکلات شروع شد - 1390-11-18 23:23:00
متنی زیبا از دکتر شریعتی - 1390-11-18 14:55:00
سئوال - 1390-11-17 16:42:00
خوش اومدید دوستتتتتتتتتتتتان - 1398-11-17 16:33:00
نه قانونی نه منطقی !‌‌! !! !! - 1390-11-15 19:28:00
1 ذره حرف بزنیم..... - 1390-11-14 19:23:00
خاستگاری - 1390-11-13 18:51:00
............. - 1390-11-12 22:32:00
شیرین و فرهاد - 1390-11-11 21:56:00
ارزش زمان - 1390-11-10 01:07:00
1 نامه ی جالب - 1390-11-07 02:21:00
خداوند خیلی نزدیک است - 1390-11-02 19:32:00
چیزی برای نگرانی وجود نداره - 1390-11-02 13:21:00
عاشق واقعی - 1390-10-29 17:33:00
1 دوست خوب - 1390-10-27 21:18:00
اشنایی - 1390-10-26 12:14:00